مختصری از من

بعنوان شخصی جوان بسیار با انگیزه در راستای ارتقای جایگاه سازمان و به کارگیری خلاقیت و تمام توان خود و کار گروهی برای نزدیک شدن به اهداف سازمان و مسولین خود و کار در هر زمینه ای آماده انجام همکاری می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش فاقد گرایش /دانشگاه دانشگاه دولتی زنجان / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هایسیس(کار در حوزه فرآیندهای پایا)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ++C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مطلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: (درک مطلب و لیسینیگ خوب)
https://.com