مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com