مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی انسانی
  گرایش زبان و ادبیات فارسی /دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت ملی نفت ایران
  منابع انسانی و آموزش/ جمع داری و اموال داری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جمع داری و اموال داری و پشتیبانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جمع داری و اموال داری و پشتیبانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com