مختصری از من

با توجه به سالهای زیاد فعالیتم در قسمت های متفاوت شرکت های مختلف علاوه بر مسئولیت پذیری و تلاش در راستای بهتر شدن روند کاری در محیط کار ، کمک به پیشبرد و روند رو به رشد فروش و روابط آن شرکت خواهم داشت.

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1382
  دیپلم کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  موسسه علامه
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه سرای حق
  مسئول دفتر/ منشی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت پندار طرح
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت کیا بتن
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر داخلی و اجرایی و امور بازاریابان
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت کیا بتن
  مسئول دفتر/ منشی شیفت عصر
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت بیز
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی شبکه ای
 • فروردین ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت عصر هنر
  بازاریابی و فروش/ مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت رایان پژوه
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مسئول قرارداد ها و بازاریابی
 • مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸
  روزنامه همشهری
  مسئول دفتر/ منشی
 • دی ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷
  شرکت توپاژ
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب حضوری
 • شهریور ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۸
  روزنامه همشری
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب تلفنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com