مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 19

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت کروز
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور تولید
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  گالری طراحی نقاشی (شخصی)
  هنر/طراحی/ مدیریت و مدرس طراحی و نقاشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش طراحی و نقاشی (تکنیک سیاه قلم) آموزش طراحی و نقاشی کودکان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com