مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هواپیمایی ماهان
  مهندسی برق/ مهندس تعمیر و نگهداری شبیه ساز
 • مهر ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  دانشگاه فنی شهید چمران کرمان
  مهندسی برق/ مدرس

  توضیحات: تدریس دروس مربوطه رشته الکترونیک و ساخت پروژه های الکترومکانیکی

پروژه ها

 • 1393
  طراحی و ساخت کواد کوپتر
  طراح الکترونیک

  توضیحات: مقام سوم جشنواره خوارزمی

دانش تخصصی

 • تعمیر و نگهداری هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: PART 147APPROVED AIRCRAFT MAITENANCE TRAINING ORGANIZATION
 • تعمیر و نگهداری هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه BASIC B2 از سازمان هواپیمایی کشوری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MATLAB و EWB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کاربردی طراحی مدارات چاپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیر و نگهداری هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: PART 147APPROVED AIRCRAFT MAITENANCE TRAINING ORGANIZATION
 • تعمیر و نگهداری هواپیما
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه BASIC B2 از سازمان هواپیمایی کشوری
https://.com