مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی علمی کاربردی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفاعی قدر کوچصفهان

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور خیزش سبز شمال
  مالی و حسابداری/ اداری مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1394
  کار آموزی : فعالیت در زمینه حسابداری مالی به مدت 2 ماه در شرکت سایپا محمودی (در صورت نیاز مدارک پیوست داده میشود)
 • 1392
  کار آموزی : فعالیت در زمینه مالی به مدت 6 ماه در شرکت گاز استان گیلان(در صورت نیاز مدارک پیوست داده میشود)

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریاضیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد خرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریاضیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اقتصاد خرد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com