مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی روانشناسی
    گرایش روانشناس /دانشگاه آزاد سبزوار / معدل 15
https://.com