مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
  گرایش مدیریت و خدمات اجتماعی /دانشگاه جامع علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی
 • 1388 تا 1389
  دیپلم علوم تجربی
  گرایش نظری / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  گروه صنعتی بازرگانی ایده آل
  منشی - فروش

  توضیحات: هماهنگی جلسات و قراردادها
  پاسخگویی به تلفن
  پاسخگویی به مشتریان
  صدور فاکتور و پیش فاکتور
  هماهنگی جهت ارسال بارها
  بایگانی مدارک و فاکتورهای صادر شده
  به روز کردن سایت های معتبر شرکت
  تبلیغات در فضای مجازی
  فروش محصولات

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  نمایندگی بیمه ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر - صدور

  توضیحات: صدور انواع بیمه نامه های شخص ثالث - بدنه - مسئولیت - آتش سوزی
  کارشناسی اتومبیل های مورد بیمه
  هماهنگی به جهت ثبت در دفاتر
  رابط بین دفتر نمایندگی و شعبه و ستاد مرکزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فوتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور بایگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فوتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فوتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور بایگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هماهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com