مختصری از من

آموزش حسابداری ، حسابداری بازار کار ،نرم افزار های حسابداری و کامپیوتر و مهارت هفتگانه icdl با مجوز مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای از سال 91 تا به حال در آموزشگاههای فنی و حرفه ای سابقه فعالیت می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه کاشان
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علوم تحقیقات ساوه / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۳
  ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐفش وﯾﻨﺮ
  مالی و حسابداری/ حسابداری / پاره وقت
 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﯿﻦ اﻫﻮرا
  مالی و حسابداری/ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری/ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺎره وﻗﺖ
 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﯿﻞ و ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
  مالی و حسابداری/ مالی و حسابداری ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری/ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺎره وﻗﺖ
 • آذر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو
  مالی و حسابداری/ مالی و حسابداری مالی و حسابداری /تمام وقت
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  کارخانه قوطی سازی تکمیل
  مالی و حسابداری/ مالی و حسابداری / تمام وقت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش حسابداری و نرم افزار حسابداری ،آموزش ICDL، و آموزش حسابداری بازار کار و سایر با مجوز مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای تهران در آموزشگاهها فعالیت دارم و مدت فعالیت آموزشی از سال 91 تا بحال می باشد.
 • 1395
  فعالیت آموزشی رشته حسابداری با مجوز سازمان فنی و حرفه ای از سال 91 تا به حال می باشم

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی فرا پیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد (مهفا)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com