مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16.67
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 14.91
 • 1378 تا 1381
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 19.45

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پتروشیمی رازی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس ماشینری

  توضیحات: کارشناس ماشینری شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت پتروشیمی رازی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست مکانیک ثابت واحد DAP2

  توضیحات: سرپرست مکانیک ثابت واحد DAP2 شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

 • مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت پتروشیمی رازی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس تعمیرات مکانیک

  توضیحات: کارشناس تعمیرات مکانیک شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های حرارتی خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com