مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شبکه های کامپیوتری
  گرایش مهندسی شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران / معدل 16
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران / معدل 16

پروژه ها

 • 1395
  پروژه passive ، مانیتورینگ فرودگاه همدان
 • 1395
  پروژه passive ، دادگستری همدان

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • NET +
  100% Complete
  عنوان مدرک: شبکه
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیسکو
 • MTCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک
 • MTCRE
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک
 • CEHv9
  100% Complete
  عنوان مدرک: امنیت
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس
 • LPIC-2
  100% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس
 • VMware VCP6
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجازی سازی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multimedia
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
دانش تخصصی
 • NET +
  100% Complete
  عنوان مدرک: شبکه
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیسکو
 • MTCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک
 • MTCRE
  100% Complete
  عنوان مدرک: میکروتیک
 • CEHv9
  100% Complete
  عنوان مدرک: امنیت
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس
 • LPIC-2
  100% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس
 • VMware VCP6
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجازی سازی
https://.com