مختصری از من

به عنوان فردي که کليه سطوح دانشگاهي را در حوزه ارتباطات طي نموده ام ، اما نميتوانم علاقه وافر خود را به رايانه و تمامي متعلقات آن را پنهان کنم و طي 22 سال اخير هميشه با کامپيوتر و نرم افزارهاي مختلف آن کار نموده ام. اسمبل ، نصب و راه اندازي کامپيوتر از اولين کارها و در پي آن طراحي در سال هاي متوالي و در حال ، اضافه بر تمام موارد ذکر شده ساخت نرم افزارهاي ثبت اطلاعات و کزارشگيري و آمار مبتني بر نرم افزار Access مي باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
  گرایش ارتباطات /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شرق / معدل 17.81
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی روابط عمومي
  گرایش روابط عمومي /دانشگاه علمي و کاربردي فرهنگ و هنر تهران 1 / معدل 18.88
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم روابط عمومي
  گرایش روابط عمومي /دانشگاه علمي کاربردي واحد جهاددانشگاهي تهران / معدل 18.84

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش دوره هاي مديريت و عمومي
 • بهمن ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۸۲
  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ روابط عمومي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  از سال 1390 تا کنون تدريس در حوزه 7 مهارت ICDL (مقدماتي و پيشرفته) در مراکز تابعه شهرداري تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آموزش ایده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ساخت نرم افزار هاي ثبت پرسنلي ، ثبت اطلاعات و گزارشگيري و ... با نرم افزار Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت سايت در شرکتها و مدارس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • و . . .
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • و . . .
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آموزش ایده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ساخت نرم افزار هاي ثبت پرسنلي ، ثبت اطلاعات و گزارشگيري و ... با نرم افزار Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت سايت در شرکتها و مدارس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • و . . .
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com