مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دولتی زنجان / معدل 14.04

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  دوران سربازی
  نیروی دفتری

  توضیحات: انجام کارهای اداری و رایانه ای و نامه نگاری و بایگانی و ثبت پرونده ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ده انگشتی
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com