مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم کاردنی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاداسلامی واحد پارس اباد مغان / معدل 14.68

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی ساختمانی درنا اوند
  مهندسی برق/ برق کار
 • خرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی سازه فلز پایدار
  مهندسی برق/ برق کار

دانش تخصصی

 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی الکترونیک
دانش تخصصی
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی الکترونیک
https://.com