مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه شهید رجایی تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه تفرش / معدل 15.29

دانش تخصصی

 • طراحی انواع سازه های فولادی و بتنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط برمتره و برآورد و فهارس بها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی انواع سازه های فولادی و بتنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط برمتره و برآورد و فهارس بها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com