مختصری از من

تعهد ،وجدان ،تاثیرگذاری عملی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و داشتن روحیه تیمی از فاکتورهای مهم و ویژه بنده در هر کار و پروژه و مسئولیت خواهد بود...

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی صنعتی ناب استیل
  مهندسی مکانیکهوافضا/ طراح قالب -مهندس مکانیک و صنایع

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1 مقاله ISI
 • 1395
  2 مقاله کنفرانسی بین المللی
 • 1393
  ثبت ایده مربوط به ساخت قالب های سرامیک خاص نظامی در اولین جشنواره ملی حل مسئله ایران

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هوش مصنوعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه و طرح تحقیقاتی پیش بینی سختی سطحی فولاد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار عملیات حرارتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی (کرفت آلدپ و...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هوش مصنوعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه و طرح تحقیقاتی پیش بینی سختی سطحی فولاد
https://.com