مختصری از من

بسیار علاقه مند به پژوهش و تلاش و پشتکارمیباشم. مسئولیت پذیر و متعهد به انجام کار.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 18.24

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  خصوصی
  تدریس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس ریاضی و فیزیک. حضور در کنفرانس فیزیک. انجام کار پژوهشی

افتخارات

 • 1395
  دارای یک مقاله IsI، چاپ یک مقاله علمی پژوهشی، دو مقاله کنفراسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی. اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فیزیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فیزیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com