مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ارشاد دماوند
 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پرديس
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسي كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارتهای ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارتهای ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com