مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مديريت بيمه
  /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب(مديريت) / معدل 16.24

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  بيمه آسيا
  كارشناس بيمه
 • تیر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  بيمه پاسارگاد
  كارشناس بيمه

ابزار و نرم افزار

 • مایکروسافت آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com