مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی سیستم ها /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.65
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 15.57

پروژه ها

 • 1394
  مطالعه شاخص هاي اندازه گيري اثرات زيست محيطي با استفاده از روش ارزيابي چرخه عمر محصول LCA (پروژه کارشناسی)
  مجری
 • 1392
  بهبود استقرار ماشین آلات کارخانه صنعت گستر شایسته ( پروژه درس طرحریزی واحدهای صنعتی)
  عضو تیم

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت آماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق در عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظریه گراف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تئوری احتمال
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office softwares
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت آماری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق در عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظریه گراف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تئوری احتمال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com