مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد. این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم می شود.و مشتاق همکاری با افراد توانمندتر و باهوشتر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد / معدل 16.2

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت بین المللی پاسارگاد
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری و منابع انسانی

  توضیحات: ایجاد و تکمیل پرونده های پرسنلی، پیگیری و اجرای طرح های انگیزشی، کلیه امور مربوط به بیمه های شرکت، امور مربوط به آموزش کارکنان، تهیه تنظیم آمار ماهیانه و کلیه گزارشات مورد نیاز مدیریت، مراجعه به ادارات کار،تامین اجتماعی و ...، تهیه و تنظیم قرارداد های کار جهت پرسنل جدید الاستخدام و تمدید قرارداد با سایر پرسنل، تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه

 • آبان ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۰
  گاز کنترل پارس
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی

  توضیحات: زمان سنجی و مطالعه کار و بهبود مستمر سیستم، تهیه BOM و ضریب مصرف مواد اولیه، تهیه نقطه سفارش و تنظیم سفارشات خرید، تهیه و تدوین سیستم های گزارش دهی، تهیه و تدوین برنامه تولید، کنترل تولید و کنترل موجودی،برقراری جلسات ستادی- طراحی OPC و FPC

 • مهر ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸
  شرکت سرامیک البرز
  مهندسی صنایع/ مدیر انبار و برنامه ریزی

  توضیحات: زمان سنجی و مطالعه کار و بهبود مستمر سیستم، تهیه BOM و ضریب مصرف مواد اولیه، تهیه نقطه سفارش و تنظیم سفارشات خرید، تهیه و تدوین سیستم های گزارش دهی، تهیه و تدوین برنامه تولید، کنترل تولید و کنترل موجودی،برقراری جلسات ستادی

پروژه ها

 • 1384
  آپادانا سرام
  کارشناس کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت و برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • تریز (خلاقیت و نوآوری نظام یافته)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اینکوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کتیا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت و برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • تریز (خلاقیت و نوآوری نظام یافته)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اینکوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
https://.com