مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تهران
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نیلی فام
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

  توضیحات: انجام امور مربوط به خزانه داری، صورت مغایرتهای بانکی، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نیلی فام
  مهندسی صنایع/ کارشناس تضمین کیفیت

  توضیحات: تحلیل فرآیندهای موجود در سازمان و ایجاد روندهای لازم و تدوین فرمهای لازم.

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نیلی فام
  مهندسی شیمی/ کارشناس کنترل کیفیت

  توضیحات: انجام امور مرتبط با تست های کیفیت مواد اولیه، محصول در جریان ساخت و محصول نهایی.
  ساخت نمونه ارسالی برای مشتریان.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com