مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اراک / معدل 16

پروژه ها

 • 1395
  برنامه ریزی تولید

  توضیحات: پروژه پایانی کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

ابزار و نرم افزار

 • Excell
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
https://.com