مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش جهانگردی /دانشگاه پیام نور لواسانات / معدل 13

پروژه ها

 • 1393
  تعمیر و نگهداری سیستمی
  فرستاده پشتیبان اصلی

  توضیحات: در این مقطع به صورت کمکی از طرف شرکتهای کارگذار به نقاط مختلف تردد کردم برای تعمیر و پشتیبانی سیستم داخلی نصب شده.

 • 1391
  طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان
  مجری طرح

  توضیحات: از تاریخ 1391/8/1 تا تاریخ 1394/8/1 به مدت سه سال در کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای سراسر کشور حضور داشتم.

 • 1388
  نگهداری و پشتیبانی سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
  مجری طرح

  توضیحات: این طرح که شامل قراردادهای سه ماه یک روز کمتر می باشد به مدت زمان دو سال به صورت چندین قرارداد پی در پی هست.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • در زمینه نگهداری و پشتیبانی بخش رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • در زمینه نگهداری و پشتیبانی بخش رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com