مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
  /دانشگاه اسلامشهر / معدل 17.17

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com