مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مامایی
  /دانشگاه علوم پزشکی
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مامایی
  /دانشگاه علوم پزشکی سنندج / معدل 15

افتخارات

 • 1395
  کار در اورژانس به صورت اضافه کاری
 • 1394
  کسب مقام پرسنل نمونه از بین کل پرسنل بخش
 • 1393
  کار در بخشهای ژنیکولوژی
  اشتغال دربلوک زایمان و درمانگاه

  مراقبت از نوزاد.رگ گیری و خون گیری از نوزاد

  مراقبت و مدیریت مادرباردار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به کار بالینی مادر و نوزاد و مراقبت های مربوطه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
https://.com