مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم گرافیک
  گرایش عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کپی و زیراکس و کار با انواع دستگاه های چاپ لیزری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کپی و زیراکس و کار با انواع دستگاه های چاپ لیزری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com