مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه تهران / معدل 17.19

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت سپنتا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارآموز

  توضیحات: کار در بخش گالوانیزاسیون شرکت بعنوان کارآموز تحت نظر مهندس آمره ,مدیر کارخانه.
  شرکت در فعالیتهایی همچون نظارت و بررسی خط تولید, بررسی لوله های گالوانیزه شده از لحاظ صافی سطح, مطالعه و پژوهش فرایند به صورت تحلیلی و عددی و شبیه سازی فرایند توسط نرم افزا رهای مهندسی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت سیمان کردستان
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارآموز

  توضیحات: کار در بخش مکانیک کارخانه سیمان بعنوان کارآموز تحت نظر مهندس قربانی،معاون بخش مکانیک کارخانه.
  شرکت در فعابتهایی همچون ساخت قطعات مورد نیاز در گارکاه ساخت ، فرایندهای تعمیرات و نگهداری, بازررسی خط تولید,نظارت بر انجام برخی امور

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مهندسی مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Gambit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Comsol
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ESSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Solid works
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Auto CAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Catia
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Sam
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com