مختصری از من

به نام خدا
اینجانب نسرین فلاح با 3سال سابقه بیمه و کار در بخش خصوصی به عنوان فردی مسئول همراه با فن بیان بالا و همچنین آموزش پذیری و کسب مهارت با طی گذراندن دوره های مختلف آموزشی مرتبط با کار قبلی از جمله مشتری مداری فن پذیرش و صحبت با مشتری و ... آمادگی خود را برای خدمت اعلام میکنم.به امید حق که نیرویی کارآمد برای بخش مربوطه باشم
با تشکر

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور بوانات / معدل 14
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور بوانات / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت هیوندا تسلیم
  منشی-صندوق دار-مدیر فروش و کارشناس سیستم

  توضیحات: از سال 91تا92 منشی دفتر هیوندا
  از سال 92 تا 93 صندوق دار شرکت
  از سال 93 تا 94 مدیر فروش و کارشناس سیستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: MIT

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: آکادمیک و دانشگاهی
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: MIT
https://.com