مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش انرژی /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت آتیه سازان
  مالی و حسابداری/ امور مالی و حسابداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  استیل سازان
  مالی و حسابداری/ امور مالی
 • شهریور ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  درمانگاه امیر
  مالی و حسابداری/ حسابدار و صندوق دار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز بر رشد اقتصادی در ایران

پروژه ها

 • 1395
  بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز بر رشد اقتصادی در ایران
  پژوهشگر

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابرسی داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار رافع.هلو و سپیدار
 • دوره مالیاتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالیاتی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد فروردین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار رافع.هلو و سپیدار
 • دوره مالیاتی
  40% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالیاتی
https://.com