مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان / معدل 15.93

پروژه ها

 • 1395
  طراحی شبکه اجتماعی با Asp.net تحت #c
  طراح تمامی بخش های پروژه

افتخارات

 • 1395
  کسب نمره 20 از درس پروژه در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت با asp.net
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio و SQL Server Management Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت با asp.net
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com