مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت یونیلیور ایران
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت باران پخش پویا
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت صنایع عوجان ایران
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • مهر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت الهه پیمان(پیمان مهر شبستان)
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com