مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1396
    کارشناسی زبان انگلیسی
    گرایش مترجمی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com