مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش گیاهی /دانشگاه تهران / معدل 17.02

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  دانشگاه پیام نور فارس
  عضو هئیت علمی مدعو

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس دروس زبان تخصصی بیوشیمی مهندسی ژنتیک ژنتیک در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی مولکولی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوتکنولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
https://.com