مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 14.54

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت رایانه کاران امواج نوری
  مسئول بخش گارانتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com