مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری / معدل 18
https://.com