مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قرچک / معدل 17.63

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    انتشارات کتاب آوا
    مدیریت سایت کتاب آوا و اپراتور دستگاه چاپ های صنعتی
https://.com