مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد رشت / معدل 13.56

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدارک کار آفرینی ، مدیریت mba و مهارتهای هفت گانهicdl
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدارک کار آفرینی ،مدیریت mba و مهارتهای هفت گانهicdl

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ----
دانش تخصصی
 • مدارک کار آفرینی ، مدیریت mba و مهارتهای هفت گانهicdl
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدارک کار آفرینی ،مدیریت mba و مهارتهای هفت گانهicdl
https://.com