مختصری از من

بعنوان بازيكن از مدرسه فوتبال نيروي اهواز شروع فعاليت داشته و به ترتيب در تيمهاي نوجوانان و جوانان نيرو فعاليت داشتم . سپس در تيم اميدهاي پرسپوليس اصفهان و از سال 1386 تاكنون عضو تمهاي فوتبال چمني كاركنان شركت ملي حفاري ميباشم . از خصوصيات شخصي كه باعث شد تا در زمينه ورزش و تربيت بدني فعاليت نمايم روحيه شركت در كارهاي تيمي و انگيزه و سخت كوشي در انجام كارها ميباشد و براي رسيدن به هدف تا سر حد نهايت تلاش كردن است .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فيزيولوژي ورزشي
  گرایش تغذيه ورزشي /دانشگاه آزاد اهواز
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی تربيت بدني و علوم ورزشي
  /دانشگاه دانشگاه آزاد و پيام نور اهواز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مدرسه فوتبال شركت ملي حفاري
  مربي
 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  مدرسه فوتبال لوله سازي
  مربي
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دبستان و پيش دبستاني غير دولتي انديشه هاي خلاق
  مربي ورزش
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  مدرسه فوتبال باشگاه آريان اهواز
  مربي

دانش تخصصی

 • Coaching Football (مربیگری فوتبال)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك D آسيا
دانش تخصصی
 • Coaching Football (مربیگری فوتبال)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك D آسيا
https://.com