مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد معماری
  /دانشگاه علوم تحقیقات
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  گروه مهندسی ابرسازه کرمان
  معمار

پروژه ها

 • 1390
  مجتمع مسکونی اداره کار کرمان
  طراح
 • 1389
  چند پروژه اداری و مسکونی در کرمان
  طراح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
https://.com