مختصری از من

فعال- دارای روابط عمومی عالی- تسلط خوب به کامپیوتر تایپ و اینترنت

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۳
  جهاد کشاورزی
  کارشناس(وظیفه)
  تصویر مدرک

  توضیحات: دارای دو سال همکاری با جهادکشاورزی و همچنین شرکت در طرح ناظر برداشت گندم و جوی جهاد
  و همچنین سابقه کاری در شرکت کشاورزی برکت و مسلط به سیستم آبیاری بارانی که در ضمیمه فایل پیوست موجود میباشد%

https://.com