مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی حسابداری - دانشجوی ارشد
  گرایش حسابداری - مدیریت مالی /دانشگاه آزاد اسلامی اراک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری - مدیر مالی

  توضیحات: مدت 13 سال سابقه کاری در شرکت به عنوان رئیس حسابداری تا قبل از ورود به بورس و واراق بهادار
  مدت یک سال به عنوان مدیر مالی شرکت بعد از ورود به به بورس و اوراق بهادار

https://.com