مختصری از من

چه در زمینه رشته مکانیک و چه در زمینه برق میتوانم در خدمتتان باشم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی مکانیک
  /دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات / معدل 14.01

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  برقکار
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ برقکاری ساختمان

  توضیحات: برقکار ساختمانهای مسکونی و اداری و نیمه صنعتی

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل غیر خطی ورقهای تقویت شده به وسیله نرم افزار ABAQUS

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی و تحلیلهای تئوری مقاومت مصالحی ، برقکاری ساختمان در حد نیمه صنعتی ، خدمات رایانه ای
 • طاحی و تحلیلهای مقاومت مصالحی ، آشنایی با کار برق به صورت عملی و نیمه صنعتی ،

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com