مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه اراک / معدل 14.98
https://.com