مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
  /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 15
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
  /دانشگاه ملی زابل / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرگت آسان موتور
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس امور عامیلیت ها

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com