مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
  گرایش زراعت /دانشگاه شیراز / معدل 15.02

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  -
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کافی نت و خدمات کامپیوتری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com