مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش اموال /دانشگاه بانک تجارت / معدل 16.55
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت گاز استان پرند
  امور مشترکین
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت پیام بید کوه
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com