مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان
  مهندسی برق/ دبیر گروه پژوهشی الکترونیک و روباتیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com