مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس: AutoCad - مقاومت مصالح - طراحی سازه های فولادی. شرکت در چند نمایشگاه دستاورد های فنی. در حال انجام چند پروژه پژوهشی درباره انرژی های نو و سلامت محیط زیست.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SkhUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Earth - Survey
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Surveyor
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com